KORISTNA INFORMACIJA ZA VAŠE DIJAKE/ poletne prostovoljske priložnosti

KORISTNA INFORMACIJA ZA VAŠE DIJAKE/ poletne prostovoljske priložnosti

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0


Želiš/ želite počitnice preživeti na drugačen način,
prispevati svoj delček za boljši svet
in se srečati z vrstniki,
ki jim ni težko pomagati drugim?

Prostovoljstvo ni samo pomoč nekomu, ki pomoč potrebuje, ampak tudi priložnost za nabiranje izkušenj, raziskovanje poklicev, spoznavanje novih prijateljev in še marsikaj drugega.

V mnogih prostovoljskih organizacijah kljub epidemiji na varen način izvajajo svoje programe, zato je pomoč mladih rok in bistrih glav zelo dobrodošla.

Vabljeni  k sodelovanju!

Aktivnosti, bodo potekale  med poletnimi počitnicami 2021 v različnih krajih po Sloveniji.

Katalog poletnih prostovoljskih aktivnosti za mlade 2021 po vsej Sloveniji.pdf

Katalog poletih prostovoljskih aktivnosti za mlade 2021_v Ljubljani.pdf

Želimo vam prijetne počitniške dni, polepšane s prostovoljstvom!

Več informacij v katalogu iz priponke.

Vir: Slovenska filantropija


KONTEKST/ AD / splošni cilji/ glede na kontekst izpostavljamo:

 Dijaki/-inje:  

· razvijajo stališča, povezana s spoštovanjem posameznika, razumevanjem in sprejemanjem različnosti, empatijo, premagovanjem predsodkov, strpnim sobivanjem, solidarnostjo, prostovoljstvom in medgeneracijskim sodelovanjem

· se usposabljajo za odgovorno odločanje in delovanje, za uresničevanje pravičnejšega in bolj solidarnega sveta, enakosti, zagotavljanja človekovih pravic, miru in trajnostnega razvoja.

Vir:

· Aktivno državljanstvo. (2020). Katalog znanja. Srednje strokovno izobraževanje. Ljubljana: MIZŠ in ZRSŠ. Dostopno na: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/media/p df/aktivno_drzavljanstvo_ssi.pdf (35 ur, 3. letnik)

· Aktivno državljanstvo. (2020). Katalog znanja. Srednje poklicno izobraževanje. Ljubljana: MIZŠ in ZRSŠ. Dostopno na: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/media/p df/aktivno_drzavljanstvo_spi.pdf (30 ur, 3. letnik)