AKTUALNE INFORMACIJE

AKTUALNE INFORMACIJE

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Številni od vas v zadnjem obdobju naslavljate  vprašanja, ki so povezana z posodobitvijo KZ za družboslovje in izvajanjem AD.

Verjamemo, da vas bodo spodnje informacije razveselile in nagovorile.

Pri posodobitvi KZ za predmet Družboslovje smo upoštevali tudi vaše ideje in predloge.

Zahvaljujemo se vam za vse vaše spodbude in razumevanje.

Celotni ekipi, ki je sodelovala pri posodabljanju kataloga pa se zahvaljujemo za odlično opravljeno delo.

Na spodnji povezavi se nahaja posodobljeni KZ za družboslovje v obsegu 132 ur, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje in je bila objavljena včeraj.  

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/KZ-IK/druzboslovje.pdf

Letošnja študijska srečanja:

Leto 2021 je področje vzgoje in izobraževanja postavilo pred nove izzive, saj je bilo potrebno v dolgem obdobju dela na daljavo prilagoditi način izvedbe pouka posebnim okoliščinam in učencem zagotoviti čim bolj kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces.

Letošnja študijska srečanja za osnovne in srednje šole bomo posvetili načrtovanju pouka s pomočjo digitaliziranih učnih načrtov, raznolikim oblikam preverjanja in ocenjevanja znanja, aktivnostim za zmanjševanje neželenih posledic, ki so nastale zaradi specifike izvajanja pouka v tem šolskem letu ter zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja.

Več informacij, ki se nanašajo na izvedbo letošnjih študijskih srečanj na spodnji povezavi:

https://www.zrss.si/novice/studijska-srecanja-za-strokovne-delavce-srednjih-sol-in-dijaskih-domov-2021-2022/

Prijave

Spletne prijave bodo odprte od 21. 6. do 8. 7. 2021 na spletni strani ZRSŠ.

Podrobne informacije o izvedbi ŠS za družboslovje, vam bomo posredovali prihodnji teden.

 V tem tednu  so bile na šole poslane okrožnice z aktualnimi informacijami. V priponki je objavljen izsek iz okrožnice, ki se nanaša na izvajanje AD.

V teh dneh, ko je dinamika v šolah intenzivna, vam želimo prijazne dneve in pozitivne odzive z vseh strani.

Veselimo se vaših prijav,  odzivov in sodelovanja z vami.