AKTUALNO

AKTUALNO

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Čas, ki ga živimo in nove okoliščine pred vse nas postavljajo nova vprašanja in iskanja novih virov, ko iščemo odgovore.

 V priponkah so vsebine povezane z  aktualnimi vprašanji, ki jih pogosto  naslavljate in so povezana tudi z duševnim zdravjem.

Didaktični izzivi pri predmetu družboslovje/ KAKO praktično, uporabno in življenjsko osmisliti pouk družboslovja.

Pomembno je dijakinje in dijake  opremiti  s tistimi znanji in spretnostmi, ki so pomembni in potrebni za razumevanje lastnega osebnega življenja kot tudi za razumevanje širših družbenih pojavov in procesov. Pomembno je razvijati spretnosti in veščine, ki jim omogočajo, da se bodo vključili v poklicno življenje in v družbo kot polnopravni državljani in državljanke, ki bodo sposobni odgovorno in kritično uveljavljati svoje državljanske pravice in odgovornosti ter ob tem skrbeli za svoj zdrav telesni in duhovni razvoj.

Kontekst:  V novem šolskem letu smo si ob sodelovanju z vami  zaželeli veliko ustvarjalnih priložnosti pri širjenju obzorij, razvijanju sposobnosti za orientacijo v času, prostoru in spoznavanju družbenih procesov in pojavov iz različnih zornih kotov.

 Do kateri spoznanj  so nas nove okoliščine povezane z Covid 19 pripeljale ?

Kako jih upoštevamo tudi pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja?

Vaša vprašanja so tudi pogosto povezana z izzivi s katerimi se vsakodnevno srečujete pri poučevanju -   kako opremiti/ opolnomočiti  mlade za  življenje v skupnosti, kako  krepiti njihovo pozitivno samopodobo…

Pozitivna samopodoba v pomembni meri določa posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, njegovo srečo ter ščiti telesno in duševno zdravje.

Več o tem v priponkah  in na povezavi:

 To sem jaz | www.nijz.si