Angažirano – didaktični izzivi pri družboslovju

Angažirano – didaktični izzivi pri družboslovju

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Mladi imajo pogosto občutek, da niso slišani, da njihova mnenja in pobude niso upoštevana. Vendar pa mladi participirajo, kljub temu, da to včasih počno, ne da bi se tega zavedali.

Mladinske organizacije in organizacije za mlade so tudi  eden od mehanizmov, ki pomagajo, da se mladim ponudi priložnosti za demokratično sodelovanje.

Velik del učenja za aktivno državljanstvo se namreč zgodi preko neformalnega izobraževanja. 

Tudi na evropski ravni se odvijajo razprave in predlogi, pri katerih bi mladi morali imeti besedo. Obstaja tako imenovan strukturiran dialog, ki je oblika komunikacije oz. sodelovanja med evropskimi odločevalci in mladimi.

Strukturiran dialog je inštrument s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami.

 V Sloveniji je za izvajanje strukturiranega dialoga zadolžen Mladinski svet Slovenije. Več o tem  v priponki.

Kontekst/ didaktični izzivi pri družboslovju

Zavedamo se  pomena vaših prizadevanj pri spodbujanju dijakinj in dijakov k aktivnemu državljanstvu in sodelovanju v skupnosti, odpiranju pomembnih tem za mlade ter krepitvi njihovih kompetenc. To bo tudi ena od tem na našem študijskem srečanju. Pričakujemo, da bodo tudi tokrat izmenjave na srečanju žive in v duhu naših dosedanjih prizadevanj, da skupaj osmislimo pouk družboslovja:  za razumevanje občutljive povezanosti in soodvisnosti posameznika z okoljem in družbo.

Kontekst/ uporabni viri

Zavod za ustvarjalno družbo TiPovej! je pripravil igralni zvezek, ki vsakega vodi skozi discipliniran razmislek o sebi, idejah...več v priponki

Mladina 2020 odkriva položaj mladih danes in omogoča znanstveni pogled na spreminjanje položaja mladih, trende in situacije s katerimi se mladi soočajo. S pomočjo raziskave se je pridobil vpogled v položaj mladih v družbi na različnih ravneh in temeljno izhodišče za prihodnji nacionalni program za mladino. Več o raziskavi v priponki.

Vabilo k sodelovanju

Vse, ki ste na šolah izvajali ali sodelujete pri  projektih, ki so v povezavi s poukom družboslovja, sodelujete zunanjimi institucijami in podobno, prosimo, če pripravite kratko predstavitev za  delavnico, ki je že stalnica na naših srečanjih: Izzivi in priložnosti pri predmetu družboslovje: raznolike učne dejavnosti, dejavniki dobre vključenosti, zbiranje, presojanje in vrednotenje dokazov na primerih.  Tako bomo tudi tokrat skupaj osmislili naše študijsko srečanje s konkretnimi primeri iz prakse.

Naše vodilo "Skupaj zmoremo več je še vedno aktualno".