Izobraževanje

Kako slovenski šolski sistem obravnava drugosti

Kako slovenski šolski sistem obravnava drugosti

od Boštjan Kališnik -
Število odgovorov: 0

Institute for Global Learning and Projects Development vabi na webinar z naslovom Kako slovenski šolski sistem obravnava drugosti.

V vabilu so zapisali:

Spoštovani! 
Vljudno vas vabimo na webinar z naslovom Kako slovenski šolski sistem obravnava drugosti, ki bo potekal v sklopu evropskega projekta InterCap, v partnerstvu z Zavodom Global, 12. 1. 2021, ob 18.00 na platformi Zoom.
Deset let po zaključku projekta Društva Afriški center, Izobraževanje na trdnih temeljih, v sklopu katerega je bil opravljen tudi sistematičen pregled učbenikov geografije in zgodovine v našem šolskem sistemu, se ponovno sprašujemo o obravnavi Afrike in drugih neevropskih kontinentov ter kultur v slovenskih učbenikih. V takratni analizi so avtorji v učbenikih naleteli na zastarele, enostranske, pogosto napačne, stereotipne in rasistične predstavitve Afrike in njenih prebivalcev. Slika afriškega kontinenta je bila večinoma negativna, s poudarkom na vojnah, boleznih, lakoti in suši, brez širšega kolonialnega zgodovinskega konteksta, nujno potrebnega za razumevanje trenutnega stanja. Primanjkovalo je pozitivnih opisov kulturnih, družbenih in političnih dosežkov, Afrika in njeni prebivalci pa so bili predstavljeni pretirano homogeno in skozi evrocentrično prizmo presojanja razvitosti in napredka. 
Po desetih letih zato pripravljamo novejši pregled stanja in sprememb na področju obravnave Afrike v slovenskem šolskem sistemu. Pri analizi in webinarju bodo sodelovale študentke in študenti antropologije ter njihovi mentorji, različni gosti iz lokalne skupnosti ter strokovnjakinje in strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja. Skupaj bomo naslovili naslednja vprašanja: Ali so bili predlogi, podani v publikaciji iz leta 2010, upoštevani v učnih načrtih, novih izdajah učbenikov ter učnih gradivih? Kje so še možnosti za izboljšave? Na kakšen način lahko učitelji in učiteljice spodbujajo neevrocentrične predstave drugih kontinentov in kultur ter zakaj je pri tem pomemben širši zgodovinski kontekst? Kje in kako je evrocentrizem še prisoten v našem šolskem sistemu in kakšne so njegove posledice?
K poslušanju in sodelovanju vabimo starše, sedanje in bodoče pedagoginje in pedagoge, odločevalke in odločevalce, dijakinje in dijake, študentke in študente ter vse ostale, ki jih obravnavana tema zanima. 
Na webinar se lahko prijavite na spodnji povezavi: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkfu2rqD8jGNQyGIyWyQAyUW3hir3zuEvb

Lep pozdrav!