Tekmovanje 2020/21

Tekmovanje 2020/21

od Borut Stojilković -
Število odgovorov: 3

Spoštovane mentorice, spoštovani mentorji tekmovanj,

zaradi epidemiološke situacije so bila določena šolska tekmovanja iz znanja že prestavljena in zaradi negotovih razmer še nismo mogli posodobiti koledarja tekmovanj.

V tem času smo zaradi omenjene višje sile spremenili vse pravilnike za izvedbo tekmovanj, ki jih najdete v zavihkih za tekmovanje po posameznih predmetih. Za geografijo se dokument nahaja na povezavi https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss.

Za vsa tekmovanja ZRSŠ zaradi časovne omejenosti načrtujemo dvostopenjsko izvedbo (na šolski in državni ravni). Vsa navodila, prilagoditve in prehode med stopnjami tekmovanj bomo objavili na naših spletnih straneh in na strežniku DMFA takoj, ko se učenci in dijaki vrnejo v šole.

Predlagamo, da vse učence in dijake, ki jih v tem času pripravljate na tekmovanja, zaradi lažjega načrtovanja izvedbe čim prej prijavite.

V imenu Državne tekmovalne komisije in imenu Predmetne skupine za geografijo vam želim mirne praznike ter da bi bilo leto 2021 mirnejše, bolj strpno in lepše.

Borut Stojilković,

koordinator tekmovanja

V odgovor na Borut Stojilković

Zadeva: Tekmovanje 2020/21

od Borut Stojilković -
Spoštovani.

Hvala vsem za konstruktivne predloge v zvezi s tekmovanjem v znanju geografije, ki ste jih posredovali po elektronski pošti ali objavili v spletni učilnici. O teh in še drugih možnostih izvedbe tekmovanj smo se pogovarjali in v sodelovanju s komisijami drugih tekmovanj tudi pripravili scenarij(e) za to šolsko leto. Naš cilj je vsem učencem in dijakom zagotoviti enake možnosti, zlasti z vidika zagotavljanja IKT-opreme in internetnih povezav ter enakih možnosti za pripravo na tekmovanja, česar na daljavo ne moremo zagotoviti.

Ker še ne vemo, kdaj se bodo učenci in dijaki vrnili v šolske klopi, ne moremo določiti novega datuma šolske ravni tekmovanja (enako velja tudi za vsa druga tekmovanja). Kot ste bili obveščeni preko strežnika DMFA, e-učilnice in spletne strani ZRSŠ (https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja), bodo vse nadaljnje informacije sledile, ko se tekmovalci vrnejo v šole. Le tedaj bo jasno, kateri scenarij bomo za šolsko in državno raven tekmovanja v znanju geografije uporabili. Pri tem je potrebno upoštevati različne dejavnike, ki določene izvedbe omogočajo ali onemogočajo. Ob tem vas znova obveščamo, da letos območne ravni ne načrtujemo.

ZRSŠ je kot uradni organizator tekmovanja v znanju geografije v Sloveniji in glavni financer udeležbe na mednarodni olimpijadi prav tako ves čas v stiku z ekipo, ki mednarodno tekmovanje pripravlja. Tudi v tem letu načrtujemo, da se bo olimpijade udeležila tudi slovenska ekipa. Koordinatorji vseh držav smo se sestali to sredo. Najverjetneje bo letošnja olimpijada potekala na daljavo, datumi pa še niso dorečeni. O podrobnostih vas bomo sproti obveščali, saj jih niti organizatorji še ne vedo.

Tudi mi se veselimo tekmovanja in žal nam je, da zaradi epidemije ne more biti izvedeno, kot bi si vsi želeli. Zato se vsem zahvaljujemo za strpnost in razumevanje. Nekateri ste nas že poklicali ali nam po e-pošti pisali v zvezi s tekmovanjem; vabimo tudi druge, da se oglasite s konkretnimi pomisleki in predlogi.

V imenu Državne tekmovalne komisije, ki tekmovanje pripravlja, vas lepo pozdravljam,
Borut Stojilković
V odgovor na Borut Stojilković

Zadeva: Tekmovanje 2020/21

od Borut Stojilković -
Spoštovani tekmovalci, mentorji in ravnatelji,

zaradi pandemije COVID smo tekmovanje v znanju geografije skladno s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije za to šolsko leto (tj. 2020/2021) spremenili v dvostopenjsko.

Tekmovanje v znanju geografije bo tako izvedeno na dveh ravneh:
- na šolski ravni: v četrtek, 18. 3. 2021, ob 13. uri in
- na državni ravni: v soboto, 24. 4. 2021, ob 10. uri.

Šolska raven bo potekala prilagojeno: tekmovalci bodo reševali le pisni del, ki poteka na podlagi izbranih virov in literature. Čas pisanja bo 60 minut, skupaj pa bo možno zbrati 40 točk. Terenskega dela na šolski ravni ne bo. Seznam virov in literature za šolsko raven ostaja nespremenjen. Na šolski ravni bodo tekmovalci lahko osvojili bronasto priznanje skladno s Pravilnikom.

Na državno raven se bo uvrstilo do 200 tekmovalcev. Kriterij uvrstitve bo ustrezni delež učencev oz. dijakov posamezne tekmovalne skupine glede na število tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja. Mentorji v tem letu ne bodo predlagali tekmovalcev za naslednjo stopnjo, ampak bo izbor opravljen po koncu vnosa števila točk in po končanem času za ugovore.

Struktura tekmovanja na državni ravni glede na epidemiološko situacijo in trende zaenkrat ostaja nespremenjena. Morebitne spremembe državne ravni tekmovanja bodo objavljene pravočasno. Seznam virov in literature za državno raven je posodobljen in objavljen na spletni strani ZRSŠ. Na državni ravni bodo tekmovalci lahko osvojili srebrno ali zlato priznanje skladno s Pravilnikom.

Glede na dosežke na državni ravni in glede na obstoječi Pravilnik se bodo tekmovalci iz srednješolskih skupin lahko uvrstili na mednarodno olimpijado iGeo, ki bo v letu 2021 predvidoma meseca avgusta in bo potekala na daljavo.

Želimo vam prijetno raziskovanje in vas lepo pozdravljamo.

Borut Stojilković,
predsednik Državne tekmovalne komisije
V odgovor na Borut Stojilković

Zadeva: Tekmovanje 2020/21

od Borut Stojilković -
Spoštovani.

Obveščamo vas, da bodo tekmovanja v organizaciji Zavoda RS za šolstvo izvedena po posodobljenem koledarju in na način, ki je bil 4. 3. 2021 opredeljen v okrožnici osnovnim, srednjim in višjim šolam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-4/2021/2.

Vsa tekmovanja Zavoda RS za šolstvo bomo izvedli v živo na šolah in v skladu s spremenjenimi pravilniki posameznih tekmovanj, ki določajo izvedbo tekmovanja v primeru višje sile. V skladu s spremenjenim odlokom Vlade RS z dne, 3. 3. 2021, s katerim ni več prepovedano zbiranje ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih, je omogočena izvedba šolskih tekmovanj, ki se praviloma odvijajo v popoldanskem času.

Tekmovanja se lahko udeležijo tudi učenci in dijaki, ki se bodo na dan tekmovanja po modelu C šolali od doma in niso v karanteni. Tekmovanja v naknadnih rokih ne bodo izvedena. Šole organizatorke prosimo, da zagotovijo dovolj praznih prostorov in nadzornih učiteljev. Šole lahko začetek tekmovanja zamaknejo za največ 30 minut – pred ali po predpisani uri začetka tekmovanja. Tekmovanje se mora za vse tekmovalce ene šole začeti ob isti uri.
Tekmovalne pole bodo dan pred tekmovanjem v pdf-formatu kot običajno dostopne na strežniku DMFA.

Vsa organizacijska in izvedbena vprašanja v skladu z omenjeno okrožnico MIZŠ naslovite na kontaktno osebo MIZŠ, vsebinska vprašanja pa naslovite na koordinatorje tekmovanj na ZRSŠ. Konkretna navodila za izvedbo posameznih tekmovanj bodo objavljena na spletni strani ZRSŠ in strežniku DMFA.

V imenu ZRSŠ vas lepo pozdravljam,
Borut Stojilković