Kako uporabim digitalizirane učne načrte?

Kako uporabim digitalizirane učne načrte?

by Katarina Podbornik -
Number of replies: 0

Slikovna navodila za uporabo interaktivnega učnega načrta so naložena v Sodelov@lnici Razredni pouk v poglavju POUK NA DALJAVO 2020/2021, in sicer v mapi Navodila za uporabo digitaliziranih učnih načrtov.

Naj poudarimo, da je spletna platforma še vedno v fazi razvijanja. Poleg tega, da postopoma dodajamo nove funkcionalnosti (npr. dodali bomo različna gradiva za izvajanje pouka), se sproti tehnično nadgrajuje npr. v iskanju rešitev za prenos ciljev in vsebin. 

Predlagamo, da do platforme z digitaliziranimi interaktivnimi učnimi načrti (https://dun.zrss.augmentech.si/#/) dostopate preko spletnega brskalnika Google Chrome.

Radi bi opozorili, da so priporočeni (zeleno obarvani) cilji in vsebine tiste, ki jih je priporočeno načrtovati za pouk na daljavo. ​S klicajem (!) so v izbranih sklopih (ne še v vseh) označeni tisti operativni cilji in vsebine, ki jim je pri pouku na daljavo treba posebej namenjati pozornost, ker je njihovo doseganje ključno za nadaljnje usvajanje učnih vsebin, izognemo pa se tudi prevelikim primanjkljajem v znanju učencev.  

Rabo digitaliziranih učnih načrtov pri načrtovanju in izvajanju pouka na daljavo, si lahko pogledate v primerih sklopov v mapi Primeri učnih sklopov

Pri načrtovanju ocenjevanja učencev se vedno izhaja iz standardov znanj.