Izvajanje dnevov dejavnosti na razredni stopnji v času izobraževanja na daljavo

Izvajanje dnevov dejavnosti na razredni stopnji v času izobraževanja na daljavo

by Katarina Podbornik -
Number of replies: 1

Pozdravljeni!

Na vas se obračam z vprašanjem glede dnevov dejavnosti. Na nekaterih šolah se izvajajo. Zanima me, kako je s tem. Lahko pri poučevanju na daljavo realiziramo tudi dneve dejavnosti? Težko verjamem, da bomo, ko se bomo vrnili v šolo, izvedli še vse preostale dneve.

Hvala za odgovor.

In reply to Katarina Podbornik

Odg: Izvajanje dnevov dejavnosti na razredni stopnji v času izobraževanja na daljavo

by Katarina Podbornik -
Spoštovani.
Cilji dnevov dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju (vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Drugi-konceptualni-dokumenti/Dnevi_dejavnosti.pdf). Iz dokumenta je razvidno, da so dnevi dejavnosti namenjeni nadgradnji, poglabljanju in povezovanju znanj ter medsebojnemu sodelovanju, kar pa je v času izobraževanja na daljavo težje uresničljivo.
Učencem bi naj v dejavnostih, ki jih izvajamo v dnevih dejavnosti, ponudili več kot pridobijo z dejavnostmi v času pouka. Dnevi dejavnosti naj bodo načrtovani tako, da spodbujajo sodelovalno učenje v oddelku, med oddelki, povezovanje z več učitelji in tudi z drugimi osebami v okolju (na daljavo). Vsi učenci in učenke naj bi bili na njim primeren način aktivni, samostojni in ustvarjalni ter sodelovali pri pripravi dneva. Pomembno je vključevanje v vse faze dela: od zamisli, okvirnega in podrobnega načrta do izvedbe in predstavitve, analiziranja in vrednotenja dela (vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Drugi-konceptualni-dokumenti/Dnevi_dejavnosti.pdf).

Dnevi dejavnosti zahtevajo nekoliko drugačne pristope od tistih, ki so del rednega pouka: Predvsem pa je treba premisliti :
- možnost izvedbe prej omenjenih pristopov in
- smiselnosti izvedbe dnevov dejavnosti pri izobraževanju na daljavo.

Vsakodnevne dejavnosti za učence v izobraževanju na daljavo na razredni stopnji zahtevajo tehten premislek in načrtovanje. V kolikor se ne moremo izogniti izvedbi dneva dejavnosti naj vsebina dneva zaokroži celostno temo povezano s cilji učnih načrtov, predvsem pa naj to ne bo samo nizanje in lepljenje nepovezanih navodil za učence. Posebno pozornost na razredni stopnji posvetimo količini navodil, načrtovanju dejavnosti, ki jih lahko učenci samostojno izvajajo ter premisleku o pripomočkih, ki jih imajo učenci v njihovem okolju na voljo.

Glede realizacije letnega načrta izvedbe dnevov dejavnosti pa priporočamo, da sledite navodilom, ki so oz. bodo posredovana ravnateljem.