Domača naloga v času izobraževanja na daljavo

Odg: Domača naloga v času izobraževanja na daljavo

by Katarina Podbornik -
Number of replies: 0
Že v začetku odgovora je potrebno osvetliti razumevanje pojma domača naloga.
SSKJ: Naloga je, kar mora kdo storiti, opravljati glede na voljo, zahtevo koga; glede na lastno voljo, željo; glede na določene okoliščine … Domača naloga: pismene obveznosti učencev, ki jih morajo opraviti doma.
B. Čagran (2007) domačo nalogo opredeljuje kot pisno, ustno in praktično obliko učenčevega dela, ki jo posreduje učencem učitelj.

V normalnih okoliščinah so v pedagoški praksi uporabljeni različni terminološki izrazi za učenje in šolsko delo učencev doma: domača naloga, domača vaja, domače samostojno učenje, domače delo. Izraz je pogosto vezan na predmet. V današnjih izrednih razmerah, ko ves vzgojno-izobraževalni proces poteka na daljavo in učenci vse naloge delajo doma, v domačem okolju, to imenujemo izobraževanje na daljavo. Zato v teh izrednih razmerah ni smiselno govoriti o klasični obliki domačih nalog, saj so vse naloge z navodili posredovane s strani učitelja in jih učenec opravi doma. Vsaka naloga, s temeljnim namenom vzdrževati raven znanja pri učencih, je za učenca t.i. “domača naloga”.

Potrebno pa je zavedanje, da na vsako nalogo posredovano s strani učitelja učenec prejme kakovostno povratno informacijo, ki mu pomaga pri nadaljnjem učenju in opravljanju učnih obveznosti v domačem učnem okolju. Ne pozabimo tudi, da učne aktivnosti, ki potekajo na daljavo, zahtevajo več časa tako za učitelja kot tudi za učenca; učenci za posamezno učno aktivnost oz. nalogo potrebujejo mnogo več časa, kot bi ga sicer pri rednem pouku in ob strokovnem vodenju učitelja. To je še en razlog, da učitelj preudarno izbira naloge za izobraževanje učencev na daljavo in jih ne loči med “redne in domače”.