Splošna klepetalnica, v kateri mora vsak udeleženec pustiti sled - SKUPINA LJUBLJANA

Medpredmetno povezovanje