Izbirni predmeti pri geografiji

Izbirni predmeti pri geografiji

von Branka Lipnik -
Anzahl Antworten: 6

Pozdravljeni!

Na šoli že nekaj let izvajam izbirni predmet Raziskovanje domačega kraja v 9. razredu. Med ponujenimi izbirnimi predmeti Zavoda za šolstvo pa sem zasledila še predmet Raziskovanje domače okolice, ki bi se lahko ponudil učencem od 7. do 9. razreda kot enoletni izbirni predmet.  Mi lahko razjasnite dilemo: 

- Je ta predmet geografski in ga lahko ponudi geograf na šoli? Zasledila sem namreč tudi izbirni predmet Raziskovanje organizmov v domači okolici, ki pa je seveda biološke narave.

- Kje obstaja učni načrt za ta izbirni predmet (edino le zanj pdf-ja ni možno odpreti)?

Ima mogoče kdo že kakšne izkušnje s tem predmetom. Na manjših šolah bi bil geografom zelo dobrodošel, saj težko dobimo skupino učencev za izbirni predmet Raziskovanje domačega kraja samo v enem devetem razredu. V tem primeru pa bi lahko sestavili mešano skupino učencev od 7. do 9. razreda.

Že vnaprej hvala za vaše odgovore. 

Še naprej naj nas v počitnicah spremlja lepo prvomajsko vreme.

Als Antwort auf Branka Lipnik

Odg: Izbirni predmeti pri geografiji

von Biserka Rotar -

Pozdravljena,

ne enega ne drugega predmeta nisem poučevala, zato izkušenj na tem področju nimam.

Sem pa izvajala izbirni predmet Turistična vzgoja, ki ga lahko poučuje tudi geograf. Ponudi se ga lahko od 7. do 9. razreda, tako da so lahko mešane skupine. Tudi sama učim na manjši šoli in se kar da dobiti skupino. Mogoče poskusite s tem.

Lep pozdrav!


Als Antwort auf Biserka Rotar

Odg: Izbirni predmeti pri geografiji

von Jože Račič -

Pozdravljena,

Tudi jaz nimam izkušenj s poučevanjem drugih izbirnih predmetov razen Turistične vzgoje, za katerega pa je vsako leto dovolj interesa med učenci. Učencem ustrezajo  vsebine in mogoče tudi metode poučevanja. Sam se čutim tu bolj svobodnega - avtonomnega. Za naslednjo leto načrtujem uporabo pametnih telefonov pri nekaterih urah izbirnega predmeta, čeprav imamo Pravila šolskega reda: Uporaba mobilnikov je v šolski stavbi popolnoma in ves čas prepovedana, tudi na ekskurzijah, taborih in šolah v naravi in drugih oblikah pouka zunaj šole. Uporaba je možna le z izrecnim dovoljenjem učitelja v izjemnih situacijah.

Jože Račič

Als Antwort auf Branka Lipnik

Odg: Izbirni predmeti pri geografiji

von patricija pregrad -

Iz "Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole" (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20114943) je razvidno, da predmeta "Raziskovanje organizmov v domači okolici" geografi ne mremo poučevati (temveč samo učitelj biologije).

Poleg že omenjenega (Raziskovanje domačega kraja - 9.r) pa lahko poučujemo še kar ep nabor izbirnih predmetov:
- Življenje človeka na Zemlji (8. r)
- Turistična vzgoja (7. - 9. r)
- Okoljska vzgoja I., II. in III.
- Državljanska kultura (7. - 9. r)
- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (7. - 9.r)
- Srečanja s kulturami (7. - 9.r)
- Sodobnosti z razsežnostmi dediščine (7. - 9.r)
pa še kaj bolj "eksotičnega" se najde, kot npr: Radio, Tisk, Mediji, Čebelarstvo, ...

UN izbirnih predmetov pa so tudi tako ohlapni, da se da marsikaj vključiti v letno pripravo.

Als Antwort auf patricija pregrad

Odg: Izbirni predmeti pri geografiji

von Branka Lipnik -
Ga. Patricija, hvala za izčrpen odgovor.

Geografi lahko res poučujemo številne izbirne predmete, še vedno pa sem v

dilemi glede predmeta Raziskovanje domače okolice (ne Raziskovanje

organizmov v domači okolici!), ki je ponujen med izbirnimi predmeti kot

enoletni predmet (učenec ga lahko izbere enkrat od 7. do 9. razreda)

družboslovno-humanističnega sklopa.

Pred časom sem to vprašanje že naslovila na g. Danijela Lileka, ki pravi,

da ta predmet najverjetneje lahko ponudimo in si zanj priredimo učni načrt

(na spletu namreč med izbirnimi predmeti v devetletki edino za ta predmet

ni mogoče odpreti pdf-ja z učnim načrtom). Želela sem tako v forumu od

kolegov geografov pridobiti kakšno izkušnjo s tem predmetom.

Še enkrat hvala in lep dan.

Branka LipnikV V sre., 8. maj 2019 ob 17:20 je oseba patricija pregrad (via SSIO) <
Als Antwort auf Branka Lipnik

Odg: Izbirni predmeti pri geografiji

von Igor Lipovšek st. -

Ko so bili narejeni učni načrti za izbirne predmete, so bili napisani zelo na splošno, da bi njihovo izvajanje učitelji čim bolj lahko prilagodili učencem, šoli in svojim pričakovanjem.

Als Antwort auf patricija pregrad

Odg: Izbirni predmeti pri geografiji

von Vesna KOSMAČ -

Spoštovani,

Pri nas, na OŠ Litija kot geograf že vrsto let poučujem tudi izbirni predmet Življenje človeka na zemlji. Moram reči, da je za predmet veliko zanimanja, saj ga zaradi "malo večjega manevrskega prostora" lahko prilagajam potrebam in željam učencev. V zadnjih treh letih smo se z njim oz. z delom pri njem celo vključili v mednarodni KA2 projekt, ki je potekal na šoli.  Podobno vključevanje načrtujemo tudi v prihodnje.

Vesna Kosmač