Forum o uporabi spletišča

Ob predaji spletišča v javno rabo

Ob predaji spletišča v javno rabo

by marko krevs -
Number of replies: 3

Spletišče Uporabna geografija (uporabna.geografija.si) je namenjeno "iskanju odgovorov na geografska vprašanja pri delu, študiju, v šoli ali v prostem času". Sprva je bilo zamišljeno kot prenos "Načrtovalca šolskih ekskurzij", nastalega v letih 2009 in 2010 (http://www.ekskurzije.si), na druge strežnike, a smo spletišče med nastajanjem vsebinsko in tehnološko krepko prenovili in razširili. Poleg podpore pripravi in izvajanju šolskih (ne le geografskih) ekskurzij zdaj nudi tudi okolje, v katerem bomo na primer zbirali, razvijali, komentirali mobilne in spletne geoinformacijske aplikacije, širili in izmenjevali znanje na področju merilnih in drugih naprav za terensko raziskovanje, ter podpirali uporabo drugih IKT pripomočkov. Pomemben del spletišča predstavljajo tematski forumi, na katerih lahko uporabniki izmenjujejo informacije, predlagajo izdelavo novih mobilnih aplikacij, poročajo o izkušnjah z uporabo določenih orodij ali spletišča na splošno - in predlagajo izboljšave. Slednje je bilo že med nastajanjem spletišča zelo dobrodošlo - pobude bomo tudi v bodoče poskusili v čim večji meri upoštevati.

Kmalu načrtujemo različna srečanja in delavnice s študenti, učitelji geografije in drugimi, ki jih uporaba spletišča zanima, na katerih bomo spodbujali podajanje pobud za izboljšave in dopolnitve, na primer izdelavo novih mobilnih aplikacij, posnetkov z droni, razprave o merilnih napravah in podobno.

Spletišče je v celoti javno dostopno. Registrirati se je potrebno le, če želite dodajati nove vsebine (na primer nove ekskurzije) ali objavljati na forumih.

Za prvi poskus geografskega firbcanja pa predlagamo preizkus orodja "Iskanje po zemljevidih", ki ga na pametnem telefonu z vklopljenim GPS-om lahko uporabite kot mobilno aplikacijo na vašem prvem sprehodu okoli doma :)

Zavedamo se, da je precejšen del spletišča še močno podhranjen. Nadaljnji razvoj je zgolj začrtan (na primer s "poglavji" v spletišču), v resnici pa se bo prilagajal na eni strani idejam, željam in potrebam uporabnikov, na drugi pa tudi strokovnemu in tehnološkemu razvoju. Delovanje spletišča ni financirano (dogovorjeni smo le za letno tehnično vzdrževanje) - torej deluje povsem na strokovne in prostovoljske baterije. Torej je nadaljnji razvoj in smiselnost spletišča popolnoma odvisno od naše in vaše aktivnosti.  

Trenutne aktivnosti: 

  • iskanje skrbnikov vsebin in moderatorjev forumov po (pod)poglavjih spletišča;  
  • dodajanje vsebin - aplikacije, merilne naprave, primeri posnetkov z droni, novih ekskurzij; 
  • v iskalniku po zemljevidih želimo vključiti nekaj geografskih regionalizacij, planinske poti.

Oglasite se nam preko katerega od forumov (če imate težave z registracijo, lahko tudi pišete na uporabna.geografija@guest.arnes.si - vaše morebitne predloge mi prestavimo v ustreznega od forumov).

Naj vam bo spletišče v oporo pri delu, v šoli in v prostem času! 

In reply to marko krevs

Odg: Ob predaji spletišča v javno rabo

by Maja Skok -

Spoštovani, 

mene  zanima  sodelovanje pri dodajanju vsebin.

lep večer,

Maja 

In reply to Maja Skok

Odg: Ob predaji spletišča v javno rabo

by marko krevs -

Maja, katere vsebine bi želela dodajati? Načeloma zaenkrat lahko dodajaš na forume, ali ekskurzije. Če ti manjka kak forum (ja, gotovo še kaj takega manjka) ga ustvarim - sicer v katerem od obstoječih načni kako novo temo. 

Kot pomoč pri ustvarjanju ekskurzij pa naj ti bodo v pomoč napotki (pdf) , do katerih lahko prideš preko vstopne strani na spletišče (https://uporabna.geografija.si) spodaj pod Pomoč pri uporabi... gumb Ekskurzije, ali pa v mapi pod tem forumom.  

In reply to marko krevs

Odg: Ob predaji spletišča v javno rabo

by Maja Skok -

Spoštovani, 

hvala za informacijo, kje se nahajajo navodila za izdelavo ekskurzij.

Prej sem jih iskala po spletišču in jih nisem videla. :)

lp, Maja