Družabni kotiček

Kaj bom pa jaz rabil geografijo?

Kaj bom pa jaz rabil geografijo?

od Igor Bahar -
Število odgovorov: 1

O.K., tole spodaj je bolj na hitrico napisano, toda prepričan sem, da bi morali to zadevo bolj temeljito premisliti in jo še bolj preprosto napisati, da bi bilo tudi tistim z minimalnimi sposobnostmi jasno zakaj vse to počnemo! Mogoče bi bilo tudi dobro, da bi to vsebino vrinili na koncu šolanja v posebno poglavje z naslovom »Kaj smo se pri geografiji naučili?«.

Problem

»Jaz bom (na primer) avto-električar! Kaj bom pa jaz rabil geografijo?«

Kratek odgovor

Če boš imel geografska znanja, jih boš lahko uporabljal vsak dan svojega življenja, sicer pa boš vedno moral iskati pomoč pri drugih, ki jih imajo!

Ne predolg odgovor: Kaj se naučiš pri pouku geografije v osnovni šoli?

  1. Spoznavaš pokrajino kot organizem, v katerem sodelujejo in se prepletajo vplivi različnih pokrajinskih elementov, dejavnikov in procesov. V pokrajini ne moreš spremeniti posamezne značilnosti, ne da bi to ne imelo posledice na vse njene druge značilnosti.

  2. Naučiš se vzročno – posledično razmišljati o ukrepih, ki jih ljudje povzročamo v pokrajini in vrednotiti dobre in slabe strani teh ukrepov za naše bodoče življenje.

  3. Naučiš se različnih veščin in uporabljati različne pripomočke za orientacijo v pokrajini in gibanje po njej.

  4. Razumeš pojme in procese, ki so povezani z življenjem v pokrajini.

  5. Spoznavaš osnovne značilnosti domače, sosednjih in tujih pokrajin po svetu ter s tem širiš svoje obzorje.

  6. Razumeš sonaravni razvoj kot nujnost za ohranitev kakovostnega življenjskega okolja za prihodnje generacije.

  7. Kritično spremljaš vsakodnevne informacije o dogajanjih v pokrajini in jih presojaš iz gledišča svojega vedenja. S svojim znanjem poskušaš vplivati na boljše reševanje problemov v svojem okolju.


V odgovor na Igor Bahar

Odg: Kaj bom pa jaz rabil geografijo?

od Rektor Sungus -

Dobro zapisano. Zato nobenega odziva.

Dodati je treba:

8. Da se izogneš oviram v življenju.

Če ima kdo namen jadrat po Tihem oceanu bo imel opravka s kamenjem: <https://www.iceagenow.info/deep-sea-volcanic-eruption-forms-huge-pumice-raft-bigger-than-paris/>

Video (1 min): <https://www.abc.net.au/news/2019-08-23/yacht-sailing-through-an-ocean-of-stone/11444024>