GEOGRAFSKE MOBILNE APLIKACIJE IN SPLETNI GIS KOT PODPORA OBRAVNAVI IZBRANE GEOGRAFSKE TEMATIKE V DOMAČEM OKOLJU

GEOGRAFSKE MOBILNE APLIKACIJE IN SPLETNI GIS KOT PODPORA OBRAVNAVI IZBRANE GEOGRAFSKE TEMATIKE V DOMAČEM OKOLJU

od Blaž Repe -
Število odgovorov: 0

Vse, ki ste zamudili lansko izvedbo, vas vabimo na seminar posodobitvenega programa profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom
>GEOGRAFSKE MOBILNE APLIKACIJE IN SPLETNI GIS KOT PODPORA OBRAVNAVI IZBRANE GEOGRAFSKE TEMATIKE V DOMAČEM OKOLJU<, ki bo potekal 17. in 18. novembra 2017 v GIKL-u (kabinet 228) na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Seminar je namenjen osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem geografije, družboslovja, naravoslovja. Traja 16 ur in je ovrednoten z 1 točko za napredovanje.

Cilji programa:
.       Seznanjanje z izbranimi dobrimi praksami, novostmi, možnostmi in ovirami na področju uporabe mobilnih aplikacij in spletnih geoinformacijskih orodij pri pouku geografije in sorodnih vsebin; praktično spoznavanje uporabe mobilnih aplikacij pri obravnavi izbrane geografske tematike v domačem okolju ter spletnih geoinformacijskih orodij za izdelavo tematskih kart in geografskih predstavitev; preizkus uporabe izbrane mobilne aplikacije v domačem šolskem okolju, s svojimi učenci (udeleženec si izbere eno izmed v ta namen pripravljenih mobilnih aplikacij; najprej to aplikacijo preizkusi za terenski zajem podatkov v sklopu prvega dela delavnice (v Ljubljani), nato zasnuje uporabo izbrane mobilne aplikacije za izvedbo raziskave s svojimi učenci, ki jo (v drugem delu seminarja, v domačem kraju) dejansko izvede); skupinsko in kolektivno zajemanje podatkov v skupen spletni zemljevid.
.       Izdelava geografske predstavitve (prezentacije) s pomočjo spletnih geoinformacijskih orodij.
.       Uporaba samostojno zajetih terenskih podatkov pri izdelavi zemljevida, geografske prezentacije in pouku geografije; pisno in (spletno-)kartografsko poročanje o opravljenem >raziskovanju< s pomočjo izbrane mobilne aplikacije s svojimi učenci; razprava o izkušnjah, rezultatih in predlogih za nadaljnji razvoj geografskih mobilnih aplikacij za potrebe izobraževanja v obliki video-konference.

Predavatelja in teme:
.       Seznanjanje z izbranimi dobrimi praksami, novostmi, možnostmi in ovirami na področju uporabe mobilnih aplikacij in spletnih geoinformacijskih orodij pri pouku geografije - Repe, Krevs
.       Orodje ArcGIS Online Explorer, osnove delovanja, uporabe in izdelava spletnih zemljevidov ter geografskih prezentacij - Repe
.       Praktično spoznavanje uporabe izbranih mobilnih aplikacij pri obravnavi izbrane geografske tematike - Krevs
.       Zajem podatkov na terenu - Repe, Krevs
.       Ogled zbranih podatkov, izdelava zemljevidov in geografskih prezentacij - Krevs, Repe
.       Priprava na samostojno delo s svojimi učenci v domačem okolju - Repe, Krevs
        (primeri, ki bodo predstavljeni: kartiranje invazivnih vrst, zajem najlepših razglednih točk, predlogi potovanj in izletov, kartiranje "prvovrstnih" lokalnih pridelovalcev hrane, zajem ovir za gibalno ovirane osebe, kartiranje lokalnih znamenitosti in zanimivosti, predlogi za boljši kraj)
.       Priprava in izvedba raziskave z uporabo izbrane mobilne aplikacije z učenci v svoji šoli, izdelava spletne karte rezultatov terenske raziskave - Repe, Krevs
.       Poročilo o izvedbi, refleksija in razprava v obliki videokonference - Repe, Krevs, udeleženci
Rok za prijavo je 1.11.2017.

Oprema za udeležbo na delavnici: s seboj potrebujete pametni telefon ali tablični računalnik, ki ima GPS in dostop do mobilnih podatkov. Tip in operacijski sistem nista pomembna. 

Blaž in Marko

Povezava na razpis na Katisu:
https://paka3.mss.edus.si/katis/ProgramPrijava.aspx?ID=2189&A=detailKP

Urnik in program seminarja vam bomo poslali teden dni pred začetkom programa, morebitno gradivo pa boste prejeli na samem seminarju.
Kotizacija za zaposlene v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja znaša 74,49 EUR, za druge udeležence pa 148,98 EUR. V ceno je že vključen 22 % DDV. Odjave sprejemamo do 2.11.2017.
V primeru, da se seminarja brez pravočasne odjave ne boste udeležili, že plačane kotizacije ne bomo mogli vrniti oziroma vam bomo kotizacijo, kljub neudeležbi, zaračunali.
POZOR!!
Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu ursa.gruden@ff.uni-lj.si ali na telefonski številki (01) 241 1048.