Izobraževalna šolska ponudba Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Izobraževalna šolska ponudba Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

od Igor Lipovšek st. -
Število odgovorov: 0

Zadeva: Tehniški dan na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo

Spoštovani,
že v osnovni šoli otroci odkrivajo svet in razmišljajo o izbiri študija oz. poklica. Ker pa je prihodnost treba še zgraditi in da bi svet spoznavali z različnih zornih kotov, želimo pedagogi in študenti naše fakultete učencem čim bolj približati tudi področja gradbeništva, geodezije, vodarstva, stavbarstva in prostorskega načrtovanja.
Aktivnosti usmerjamo k oblikovanju grajenega ob sočasnem ohranjanju naravnega okolja. Objekti, stavbe, vodna, komunalna in druga gospodarska javna infrastruktura so posegi v prostor, ki jih je treba obravnavati celovito, s čimer pa soustvarjamo zdravo in kakovostno življenjsko okolje.

Na vas se obračamo s predlogom, da vaši učenci (dijaki) en šolski dan v letu preživijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Ponujamo vrsto predstavitev in delavnic, na katerih lahko aktivno sodelujejo in tako na praktičnih primerih spoznajo področja, s katerimi se ukvarjamo. Aktivnosti so prilagojene različnim starostnim skupinam in so podrobneje opisane v priloženi brošuri.
V preteklem šolskem letu smo izvedli osem tehniških dni. Gostili smo osnovnošolce od 5. do 9. razreda ter eno gimnazijo. Odzivi so bili odlični in ponosni smo na vse prejete pohvale in želje po nadaljnjem sodelovanju.

Veselimo se sodelovanja z vami,

dekan UL FGG prof. dr. Matjaž Mikoš, l.r.

Za dodatne informacije pišite na: tajništvo@fgg.uni-lj.si ali konstanca.soss@fgg.uni-lj.si oziroma pokličite g. Konstanco Soss na tel. 01 / 4768 531 ali 041 / 795 094.