Poplave

Poplave

od Mirsad Skorupan -
Število odgovorov: 1
V odgovor na Mirsad Skorupan

Sporoči poplavo

od Igor Lipovšek st. -

Kolega Jarnjak je prijazno povabil k akciji SPOROČI POPLAVO.

Mislim, da gre za dobro in učinkovito učno (didaktično) priložnost, pri kateri se srečajo zahteve učnega načrta (vsebina, življenjskost, aktualnost in IT-veščina) in možnost za promocijo geografije.

------------------

Besedilo: Pri Komisiji za hidrogeografijo si med drugim že nekaj let prizadevamo seznanjati splošne in strokovne javnosti z dejstvi, ki bi ponudila boljše razumevanje hidrogeografskih pojavov in omogočila lažje prilagajanje človeka in njegovih dejavnosti na hidrološke razmere v njegovi okolici in okolju nasploh.

Del teh prizadevanj poteka tudi preko objavljanja poplavnih dogodkov, s čemer bi radi opozorili na potrebo po razumevanju naravnih in tudi s človeškim ravnanjem pogojenih procesov, ki imajo, žal, včasih za posledico poškodovanje ali uničenje premičnega in nepremičnega premoženja, ter ogrožajo zdravje ali celo življenja ljudi.

Pred leti uspešno začeta akcija Sporoči poplavo, ki smo jo začeli ob poplavnih dogodkih leta 2010, ter nadaljevali ob podobnih dogodkih leta 2012, sedaj spričo vsem vidnih dogodkov te dni dobiva svoje nadaljevanje.

Za to prosimo vse člane geoliste in ostale kolege geografe, da naj opazujejo poplavne dogodke v svoji bližini ali z vsakodnevnih poti, ter jih javijo članom Komisije za hidrogeografijo (mjarnjak@gmail.com ali na p.frantar@gmail.com, ali na  jana.ulaga@gmail.com), ali pa jih sami vnesejo v spletno aplikacijo na Geopedii (na povezavi http://geopedia.si/#T3613_x499072_y112072_s9_b4).

Potrebujemo točno lokacijo dogodka, kratek opis stanja, tudi opis morebitnih posledic, ter do 3 fotografije.

Za sodelovanje se vam v imenu KZH lepo zahvaljujem!

Marjan Jarnjak