First name
Last name
Opis aplikacije
Slika aplikacije
Povezava do aplikacije
QR koda
Druge povezave
Ime aplikacije
Tags


Lokalne zanimivosti

Kaj bi pokazali radovednim nedomačinom, ki obiščejo vaše kraje? Lahko je znamenitost, lahko manj znana zanimivost ali zanimiva dejavnost. Vsak kraj ima svoje zanimivosti in posebnosti. Opozorimo obiskovalce nanje.

Zadnjič spremenjeno: 12 Dec 2023
Invazivke

Invazivne tujerodne vrste rastlin so tiste, katerih ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost, torej ekosisteme, habitate ali vrste in/ali zdravje ljudi in gospodarstvo. Ljudje so s svojim ravnanjem hote ali nehote te vrste razširili po Sloveniji. Najpogosteje rastejo ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih.

Poznavanje njihove razširjenosti nas opozarja na pogostost pojavljanja in spodbuja k njihovi odstranitvi.


Zadnjič spremenjeno: 12 Dec 2023
Konfluence

Aplikacija za terensko iskanje in vnos lokacij 5 minutnih stopinjskih konfluenc.

Konfluence so točke križanja vzporednikov in poldnevnikov. Določili smo jih na 0 stopinj in 5 minut natančno. V Sloveniji je takšnih stičišč 343. S pomočjo GNSS/GPS naprave ali pametnega telefona poišči eno od točk na zemljevidu ter jo obišči. K iskanju konfluenc spodbudite tudi učence in dijake.

Zadnjič spremenjeno: 10 Dec 2023
Predlogi za boljši kraj

Pojdi na lokacijo, ki bi jo želel/a spremeniti. Deli konkretno idejo o tem, kako bi to lokacijo spremenil/a, da bi se izboljšalo življenje v obiskanem kraju.


Zadnjič spremenjeno: 30 Dec 2023
Lokalna oskrba

Aplikacija je nastala kot podpora projektu Lokalna samooskrba, ki so ga pod vodstvom Barbare Trnovec izvedli učenci OŠ Polhov Gradec v šolskem letu 2020/21. Učenci so spoznavali kmetijstvo v Polhograjskem hribovju in med drugim zbirali podatke o lokalnih pridelovalcih in ponudnikih. Namen projekta in aplikacije je pospešiti pridelavo in prodajo lokalnih proizvodov ter na ta način spodbuditi domače prebivalstvo ter trajnostno gospodarstvo. Uresničevanje tega namena je mogoče le z ustvarjalnim in potrpežljivim sodelovanjem med lokalno pobudo in prizadevnostjo - učiteljice in učencev v osnovni šoli, s podporo vodstva šole, staršev udeleženih učencev in seveda dejavnim odzivanjem lokalnih ponudnikov, Oddelkom za geografijo FF Univerze v Ljubljani ter ustvarjalci spletišča Uporabna geografija.


Zadnjič spremenjeno: 22 Dec 2023
Vodni viri

Slovenija je bogata z vodo in se ponaša z veliko pestrostjo različnih vodnih virov. Je tudi v tvoji bližini kakšen? Razišči ga in ga dodaj na skupen zemljevid ter tako pomagaj pri širjenju zavesti o pomenu in nujnosti varovanja vodnih virov.


Zadnjič spremenjeno: 10 Dec 2023
Terensko proučevanje prsti

Aplikacija omogoča zajem najpomembnejših značilnosti lokacije in lastnosti prsti. Z njimi in temeljnim geografskim znanjem je mogoče določiti osnovni in poenostavljen tip slovenskih prsti na izbrani lokaciji.


Zadnjič spremenjeno: 10 Dec 2023
Funkcionalno razvrednotena območja

Hitro spreminjanje človekovih potreb se močno odraža tudi v prostoru. Človek potrebuje prostor za nove dejavnosti (npr. območja za umeščanje obnovljivih virov energije, različne rekreacijske infrastrukture) oziroma želi območja dosedanje rabe, ki niso prilagojena sodobnim potrebam in zahtevam, prenoviti, spremeniti. Ker pa prostor in zemljišča niso neskončen obnovljiv naraven vir, je treba nove dejavnosti v prostor umeščati odgovorno in premišljeno. Zato je »ponovna raba« v smislu krožnega gospodarjenja s prostorom eno temeljnih načel trajnostnega prostorskega razvoja.

K bolj odgovornemu ravnanju s prostorom lahko pripomoreš tudi ti. Pozorno opazuj, kako se s prostorom ravna v tvojem okolju, podatke o opuščanju dejavnosti skrbno beleži, fotografiraj in jih dodaj v aplikacijo.

Zadnjič spremenjeno: 10 Dec 2023
Ovire za gibalno prikrajšane

Večkrat se ne zavedamo, kakšne težave imajo gibalno ovirani pri tem, da dosežejo želen cilj. Kot gibalno prikrajšane imej v mislih tiste na vozičkih, z berglami ali tiste, ki se težko gibljejo (npr. starejše). Z vnosom bomo pomagali označiti kritične točke in nanje opozoriti odločevalce in načrtovalce, da skušajo prostor urediti tako, da ne bo diskriminatoren do gibalno oviranih.


Zadnjič spremenjeno: 10 Dec 2023
Lokalna pridelava in prodaja hrane

Z aplikacijo lahko vnašate lokalne ponudnike (pridelovalce in/ali prodajalce) hrane in pijače. Na ta način pomagate širiti informacije o lokalnih ponudnikih hrane in pijače ter spodbujate nakupovanje lokalno pridelane hrane in pijač.

Zadnjič spremenjeno: 10 Dec 2023