Na seminarju razdeljena gradiva

Nekatere datoteke s seminarja


        
 
Datum:
Vključi v iskanje.
Podatki o gradivu:
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:


Datum: 12. 4. 2019
Podatki o gradivu:

Uvodno predavanje

Oznake:


Datum: 12. 4. 2019
Podatki o gradivu:

Gradivo Tatjane Kikec za temo UPORABNA GEOGRAFIJA

Oznake:


Datum: 12. 4. 2019
Podatki o gradivu:

Kako uoprabiti film kot učno sredstvo in kot dokazilo o delu?

Oznake: