poročilo o ekskurziji

Učenci izdelajo celostno poročilo iz današnje ekskurzije.

Poročilo mora vsebovati potek poti s postanki, opis postankov na poti z lastnimi fotografijami, priloženi rešeni delovni listi z odgovori na vprašanja in skicami/risbami ter vrisani zemljevidi (potek poti, kartiranje Sečoveljskih solin, kartiranje mestnega jedra Koper).

čas za oddajo je en teden po zaključku ekskurzije.