Pomorski muzej Sergej Mašera Piran - navodila

V muzeju je v okviru različnih zbirk prikazana zgodovina ribištva in pomorstva pri nas. Ob ogledu prisluhni tudi razlagi vodiča. Zapiši si imena zbirk in pomembne eksponate, ki so v njih predstavljeni ter njihovo vlogo oz. pomen.