Divje jezero

Predstavitev endemičnih rastlin ob jezeru:
  • opis rastline
  • slikovno gradivo
  • uporabljeni viri in literatura