Naša slovenščina je eden najlepših jezikov na svetu.

Stanislav Škrabec je bil jezikoslovec. Je oče slovenske fonetike in velja za odkritelja glagolskega vida.

Razišči, kaj pomeni beseda fonetika in na A4 izdelaj miselni vzorec. Dopolni ga s konkretnimi primeri.

Ponovi glagolski vid in na A4 izdelaj miselni vzorec.

Stanislav Škrabec je bil prepričan, da Slovenci svoj jezik in sebe premalo cenimo. Njegov znameniti stavek je: Naša slovenščina je eden najlepših jezikov na svetu.

Napiši svoje mnenje o lepoti slovenskega jezika. V mnenje vpleti tudi svojo najlepšo slovensko besedo.