Navodila za pridobitev ocene

POROČILO O EKSKURZIJI

Pred tabo so navodila za izdelavo poročila o ekskurziji. Obiskali smo pet krajev. Tvoja naloga je, da na A4 izdelaš poročilo. Najprej oblikuj naslovnico, na kateri je le naslov ekskurzije, tvoje ime in priimek ter datum.

Potem za vsak kraj posebej izdelaš poročilo, pri čemer upoštevaš dane iztočnice. Ne pozabi rešiti dejavnosti.

1. TURJAK

Napiši (do 10 povedi), kaj si izvedel o zgodovini gradu.

Napiši kratko obnovo pesmi Turjaška Rozamunda.

Reši dejavnost z naslovom Turjaški grad – zanimivosti.

2. RAŠČICA

Napiši (do 10 povedi), kaj si izvedel o življenju in delu Primoža Trubarja.

Razmišljaj o pomenu Trubarjevega ustvarjanja za Slovence (do 10 povedi).

3. PODSMREKA

Napiši opis vasi Podsmreka.

4. SODRAŽICA

Obnovi legendo o nastanku Sodražice (do 10 povedi).

Reši dejavnost z naslovom Razmišljanje o pomenu jezika.

5. RIBNICA

Predstavi, kaj smo si v Ribnici ogledali.

Opiši Škrabčev skedenj.

Reši dejavnost z naslovom Naša slovenščina je eden najlepših jezikov na svetu.

Na koncu napiši kratko mnenje in svoje predloge.