Značilnosti jame Dimnice

S pomočjo internetnih povezav pripravi kratek povzetek o jami Dimnice.
Obsega naj razlago nastanka kraških jam, opis te jame, značilnosti živalstva in rastja,razlago imena jame .