Naloga 2: Poročilo o ekskurziji

Po opravljeni ekskurziji boste izdelali poročilo. V njem boste opisali opravljeno pot, videne znamenitosti, ki smo si jih ogledali na postankih in kratek opis kraških pojavov (vrtača, uvala, kraško polje, dol, kraška jama, jama brez stropa, udornica, kraška dolina).

Poročilo naj bo dolgo od pol do ene tipkane strani. Uporabljajte pisavo Time new roman, velikost pisave 12, 1,5 razmika med vrsticami in obojestransko poravnavo.