Rakov Škocjan

Učenci si ogledajo potok Rak, izmerijo temperaturo vode in zraka, opišejo rabo tal v okolici. Skicirajo Veliki naravni most in ob skici pojasnijo njegov nastanek. Učna lista vložijo v terensko mapo.