Raziskovanje jamskih živali

Po ogledu Vivarija učenci skicirajo vsaj 5 jamskih živali.
Opišejo, kako so proučevali živali. Izbrano žival podrobno opišejo.