Indice degli argomenti

 • Trajanje ekskurzije:

  Odhod iz Kranja: 8.00 

  Prihod v Kranj: 15.30

  Potek poti: Kranj - Koper (ob 9.30) - Strunjan (ob 10.45 - malica, od 11.00 do 12.30 - ogled) - Piran (od 13.00 do 14.30 - ogled) - Kranj

  Ekskurzija nas bo vodila iz Kranja do slovenske obale. Prvi postanek bo v Luki Koper, kateremu bo sledil ogled Krajinskega parka v Strunjanu in ogled mesta Piran.

  Učenec:

  - spozna fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti Obsredozemskih pokrajin

  - spozna pristaniško dejavnost v Kopru in njen pomen za širšo regijo

  - zna opisati postopek pridobivanja soli in sonaravni način ribogojstva

  - opiše rastlinstvo in živalstvo v Obsredozemskih pokrajinah

  - navede značilnosti Obredozemskega podnebja in navede pogoste vremenske pojave

  - zna našteti značilnosti sredozemskih mest 


  Avtor ekskurzije: Peter Tratnik

 • Luka Koper

  Prvi postanek je voden ogled pristanišča Luka Koper. Slednji je omogočen le preko organiziranega vodenja s strani podjetja Luka Koper. 

  Na povezavi (klikni) so dostopni vsi podatki o izvedbi ogleda (potek, čas, cena,...), kjer boste našli tudi povezavo do prijave ogleda. Ob vstopu v pristanišče moramo vratarju obvezno oddati posebno vlogo za vstop v pristanišče (ob prijavi jo organizator dobi po spletni pošti), na kateri morajo biti podatki o osebah na avtobusu (ime, priimek, rojstvo in številka osebnega dokumenta - ta le za polnoletne osebe).

 • Krajinski park Strunjan

  Krajnski park Strunjan je eno izmed zavarovanih območij v Sloveniji. Na tem območju izvajajo organizirano vodenje, ki ga izvajajo v dveh časovnih obsegih. V tej ekskurziji je predvidena izvedba enournega vodenja po solinah in okoli lagune Stjuža. Učenci spoznajo rastlinstvo in živalstvo območja krajinskega parka ter se seznanijo z osnovami solinarske dejavnosti.   

  Več podrobnosti o vodenju najdeš na povezavi

  Strunjanske soline

 • Tartinijev trg, Piran

  Na osrednjem trgu v Piranu učence seznanimo z zgodovino mesta (vplivom Beneške oblasti in zatonom pomena mesta v času Habsburške monarhije), prebivalstveno sestavo (opozorimo na zastave na mestni hiši in dvojezične napise) in gospodarsko usmerjenostjo (nekoč in danes). Omenimo Tartinija, po katerem se trg imenuje, ter pokažemo njegov spomenik in rojstno hišo. Omenimo tudi znamenito stavbo Benečanko. 

  Učencem povemo, da če bi stali na tem mestu pred 120 leti, bi bili v vodi, saj je bil na mestu današnjega trga mandrač, katerega ostanek je delno še danes viden. Navedemo razloge za tovrsten poseg v prostor in jim omenimo edinstven dvižni most, ki je nekdaj stal na vhodu v mandrač. 

 • Rt Madonna, Piran

  Na rtu opozorimo na značilnosti sredozemskih mest, ki so jih učenci lahko videli pri sprehodu čez staro mesto. Z učenci obnovimo zanje o obliki polotokov in jim pokažemo lego zalivov in drugih vidnih elementov v pokrajini (npr. Trst, Savudrija, Alpe,...). Omenimo jim podvodni Triglav, ki predstavlja najnižje ležečo točko države. 


 • Evalvacija