Učni list Krajinskega parka Strunjan

Na spodnji sliki je viden učni list Krajinskega parka Strunjan, ki ga dobijo učenci pred izvedbo vodenja.