Topic outline

 • Odhod: ob 7.30 Tabor - Ljubljana 
  Prihod: ob 18.30 Tabor - Ljubljana

  Prevoz: organiziran prevoz s šolskim avtobusom

  Pot ekskurzije nas bo popeljala iz Ljubljane proti Škofji Loki in Poljanski dolini. Mesto Škofja Loka leži na stiku Selške in Poljanske doline s Sorškim poljem in na robu Loškega gorovja.

  Namen in cilj ekskurzije je spoznati kulturne znamenitosti Škofje Loke kot enega najlepše ohranjenih srednjeveških mest v Sloveniji (nastanek leta 973) in spoznati slikovito Poljansko dolino, ki je bila navdih umetnikom nekoč in danes ter spoznati nekaj literarnih in kulturnih ustvarjalcev s tega območja.

  V Visokem pri Poljanah si bomo ogledali znameniti kmečki baročni dvorec pisatelja Ivana Tavčarja. V kraju Poljane nad Škofjo Loko si bomo ogledali zanimivosti samega kraja in freske slikarske in rezbarske rodbine Šubic. V Gorenji vasi bo potekalo druženje z učenci Osnovne šole Ivana Tavčarja in reševanje kviza. V Hotavljah pa se bomo v podjetju Marmor Hotavlje seznanili z izdelovanjem priznanega hotaveljskega marmorja, ki krasi pročelja mnogih fasad v Sloveniji in tujini.

  Učni cilji: učenci spoznajo mesto Škofja Loka kot  mesto z več kot tisočletno zgodovino, spoznajo Poljansko dolino, spoznajo nekaj literarnih in kulturnih ustvarjalcev s tega območja s poudarkom na spoznavanju življenja in dela pisatelja Ivana Tavčarja, spoznajo narečje/pokrajinski jezik, ki ga govorijo na tem območju in spoznajo geografske značilnosti tega dela Slovenije kot Predalpske pokrajine.

  Časovni okvir poti: prihod v Škofjo Loko ob 8.15 (ogledi od 8.45 do 12.30 - pred ogledom Škofje Loke in po ogledu mesta čas za malico); Visoko ob 12.50 (zunanji ogled Tavčarjevega dvorca); Poljane ob 13.30; Gorenja vas ob 15.00 (ogled OŠ Ivana Tavčarja in krajše druženje z učenci do 16.00), Hotavlje ob 16.15; Povratek v Ljubljano ob 17.30 s prihodom ob 18. 30.

  To je celodnevna ekskurzija, ki je namenjena učencem 8. razreda osnovne šole pri pouku slovenščine in v obliki medpredmetne povezave slovenščine, geografije, zgodovine ter likovne vzgoje. Izvedena bo v mesecu maju.

  Malico imajo učenci s seboj. Na poti bodo postanki za malico in počitek.

  Učenci prejmejo učni list s povzetkom ekskurzije, ki ga na sami poti dopolnjujejo z lastnimi zapiski.

  Avtor ekskurzije: Katarina Podobnik

 • Škofja Loka

  Obisk srednjeveškega mesta Škofja Loka, se bo pričel pri Kapucinskem mostu ali Kamnitem mostu (pod njim teče reka Selška Sora). O Kamnitem mostu govori tudi legenda o njegovem nastanku. Nato se bo pot nadaljevala do Kapucinske cerkve, ki v svoji bogati knjižnici hrani najstarejše slovensko dramsko besedilo - Škofjeloški pasijon. V samem mestnem jedru - na Mestnem trgu si bomo ogledali cerkev Sv. Jakoba z deli svetovno znanega arhitekta Jožeta Plečnika; Homanovo hišo, nekdanji meščanski dvorec; Stari rotovž, nekdanji sedež mestne uprave, ki je tudi najznamenitejša stavba v mestu; Kamniti vodnjak; Marijino znamenje, postavljeno v zahvalo za odvrnitev od kuge in ognja in Žigonovo hišo, nekdanji trgovski dvorec. Pot bomo nadaljevali do Loškega gradu, kjer bomo izvedeli nekaj o zgodovini samega gradu in o legendi: Zamorc s krono. Če bo dopuščal čas, si bomo v gradu ogledali nekaj stalnih zbirk, sicer pa bo samo zunanji ogled gradu. 

  Na dvorišču loškega gradu bo tudi postanek za oddih in malico (predvidoma  30 min).

  Ko bomo zapustili Loški grad, nas bo pot vodila do nekaj minut oddaljenega Puštala preko Hudičeve brvi, pod katero teče Poljanska Sora. V Puštalu si bomo ogledali Nacetovo hišo, ki je ena najlepših kmečkih arhitektur na Slovenskem in Puštalski grad, kjer so nekoč prebivali puštalski vitezi. Nato se bomo vrnili, vendar po drugi poti, in na škofjeloškem Spodnjem trgu ali Lontrgu zaključili naš ogled  Škofje Loke še z ogledom Grohčeve hiše, Špitalske cerkve in znamenite loške Kašče.

  Pot proti Poljanski dolini in Tavčarjevem kmečkem dvorcu na Visokem bomo nadaljevali ob 12. uri.

 • Visoko pri Poljanah

  Drugi postanek bo na Visokem, kjer je domoval pisatelj Ivan Tavčar. Kmečki baročni dvorec Visoko je postal njegova last leta 1893. Pisatelj je tu ustvarjal svoja znamenita dela kot sta Visoška kronika in Cvetje v jeseni, po katerih ga učenci tudi najbolje poznajo. Ob dvorcu stoji pisateljev bronasti kip, na terasi nad njim pa družinska grobnica. Tu bomo ob ogledu Tavčarjevega dvorca in njegovem kipu spregovorili nekaj besed o samem pisatelju in njegovi Visoški kroniki, katere zgodba je povezana s tem dvorcem.

 • Poljane nad Škofjo Loko

  V Poljanah (Poljane nad Škofjo Loko), ki  spadajo pod občino Gorenja vas - Poljane, in je tudi rojstni kraj Ivana Tavčarja in slikarjev Šubic, nas bo pričakal krajevni vodič, ki nas bo popeljal po samem kraju. Podrobneje nam bo predstavil sam kraj in okolico ter povedal nekaj zanimivosti o življenju in delu Ivana Tavčarja in slikarsko in rezbarske rodbine Šubic, katere freske, še vedno krasijo nekatere hiše v vasi. Kot zanimivost, nedaleč stran od Poljan, v Dolenčicah, pa se je rodil še en slovenski slikar Anton Ažbe.

  Ivan Tavčar je Poljansko dolino na kratko opisal takole:"

  Vsak letni čas je tukaj po svoje lepo. Prav gotovo pa je tukaj najlepše takrat, ko je pomlad s svojim krilom plavala nad dolino. In če je v Poljanski dolini lepa pomlad, tedaj je malokje lepša." 

 • Gorenja vas

  V Gorenji vasi, ki bo naš četrti postanek, bomo predvidoma prišli ob 15.00. Tu bomo obiskali Osnovno šolo Ivana Tavčarja, kjer bo potekalo druženje z njihovimi vrstniki - osmošolci. Med seboj si bodo izmenjali informacije o poznavanju Škofje Loke in Poljanske doline, nato pa bomo za oboje izvedli krajši kviz na temo naše ekskurzije. Druženje bo potekalo do 16.00. 
 • Hotavlje

  V Hotavljah, ki predstavlja naselje v občini Gorenja vas - Poljane bomo zaključili naše potepanje. Tu si bomo ogledali kamnolom marmorja, ki ga izdeluje podjetje Marmor Hotavlje. Hotaveljski marmor je rožnate, rjavovijolične in sive barve, ki mu jo dajejo železove spojine in glinaste primesi in krasi pročelja mnogih fasad v Sloveniji in tujini.

  Po ogledu podjetja Marmor Hotavlje bomo sklenili naše potovanje po Poljanski dolini in se ob 17.30 vrnili proti Ljubljani.