Vprašanja za kviz

 

Vprašanja za kviz

 

Prvi postanek v Škofji Loki.

 

Vprašanje 1

Točke: --/1

Kateri škofje v pretekli zgodovini so bili lastniki škofjeloškega ozemlja?

Izberite en odgovor.

a. Ljubljanski škofje

b. Celjski škofje

c. Freisinški škofje

Vprašanje 2

Točke: --/1

V katero reko se stekata Poljanska Sora in Selška Sora?

Odgovor:

Vprašanje 3

Točke: --/1

V katero tisočletje sodijo začetki mesta Škofja Loka?

Odgovor:

 

Drugi postanek v Visokem pri Poljanah.

 

Vprašanje 1

Točke: --/1

Katera slovenska slikarja sta se rodila v Poljanah?

Izberite en odgovor.

a. Janez Šubic in Jurij Šubic

b. Tone Kralj in Janez Šubic

c. Tone Kralj in France Kralj

d. Jurij Šubic in France Kralj

Vprašanje 2

Točke: --/1

Katerega dela ni napisal Ivan Tavčar?

Izberite en odgovor.

a. Med gorami

b. V Zali

c. Kmetske slike

Vprašanje 3

Točke: --/1

 Kdo je napisal Cvetje v jeseni?

Odgovor:

 

Vprašanje 4

Točke: --/1

Kdo je napisal Visoško kroniko?

Odgovor:

Vprašanje 5

Točke: --/1

Poimenuj kraj, kjer se je rodil pisatelj Ivan Tavčar?

Odgovor: