Namen ekskurzije je spoznavanje in primerjava dveh pokrajinskih enot Slovenije, ki sta si po svojih naravnih značilnostih zelo različne. Vezano na te razlike pa bomo sklepali k vplivu na družbene elemente.