Ekskurzija v dinarskokraške pokrajine (Planinsko polje, Planinska jama, Rakov Škocjan, Cerkniško polje)