Topic outline

 • General

  Na ekskurziji bodo učenci obiskali Planinsko polje, Planinsko jamo, Rakov škocjan in Cerkniško jezero.

  Odhod iz Idrije ob 7.50. Ob 8.40 postanek na Planinskem polju (pol ure). Ob 9.15 ogled Planinske jame in zatrepne doline Unice pred njo. Ob 10.30 malica, nato premik do Rakovega Škocjana. Terensko delo na območju Velikega naravnega mostu do 12.45, nato vožnja z avtobusom do Malega naravnega mostu. 13.15 - vožnja do Cerkniškega jezera. Ogled severozahodnega dela jezera. 15.00 - odhod iz Cerkniškega polja, povratek v Idrijo ob 16.00.

  Ekskurzija je zasnovana interdisciplinarno (geografija - biologija). Učenci bodo spoznali osnovne geografske značilnosti dinarskokraških pokrajin ter raznovrstnost živega sveta v kraških jamah in presihajočih jezerih.

  Učni cilji:

  - Učenec se na terenu orientira s pomočjo kompasa in ortofoto posnetka.

  - Učenec opiše kraške pojave in pojasni vzroke za njihov nastanek.

  - Učenec razloži posebnosti rek v dinarskokraških pokrajinah.

  - Učenec opiše značilnosti poselitve v dinarskokraških pokrajinah.

  - Učenec se seznani z ranljivostjo in biodiverziteto ekositemov dinarskokraških pokrajin.

  Avtor ekskurzije:  Matjaž Kerček

 • Planinsko polje

  • Ogled toka reke Unice.
  • Opazovanje značilnosti rabe tal in poselitve na Planinskem polju.
  • Učenci rešujejo delovne liste.

  Planinsko polje je 5 km dolgo in okrog 2,5 km široko kraško polje. Je najnižje ležeče polje v Notranjskem podolju. Ima več kot 10 km² veliko ravno dno, ki leži v nadmorski višini okrog 450 m. Polje je nastalo ob idrijskem prelomu. Poplavljeno je večkrat na leto. Za preprečevanje poplav so na več mestih spremenili potek struge Unice, ob robu polja očistili, razširili in obzidali veliko požiralnikov. Naselja se zaradi nevarnosti poplav nahajajo na robu polja.


  Planinsko polje


 • Planinska jama

  • Ogled Planinske jame pod vodstvom jamarjev.
  • Ogled značilnosti zatrepne doline.
  • Učenci rešujejo delovne liste.

  Planinska jama spada med najdaljše slovenske jame. Vhod v jamo je v zatrepni dolini pod 65 m visoko pečino v jugozahodnem delu Planinskega polja. V jami je 500 m od vhoda sotočje rek Pivke, ki teče iz Postojnskega polja skozi Postojnsko jamo, in Raka, ki teče iz Rakovega Škocjana. Od sotočja teče voda kot reka Unica na Planinsko polje. Jama je znana po veliki biotski pestrosti jamskih živali, v njej je tudi zelo visoka gostota človeških ribic (Proteus anguinus).

  Planinska jama

 • Rakov Škocjan

  Mali naravni most

  • Ogled Velikega in Malega naravnega mostu.
  • Uporaba spletne aplikacije Lokalne znamenitosti in zanimivosti.

  Rakov Škocjan je kraška dolina ob severnem vznožju Javornikov, nastala z udiranjem in rušenjem stropa kraške jame. To dokazujeta 42 m visoki Mali naravni most, 37 m visoki Veliki naravni most ter soteski za njima.

  Po dnu ravnega ilovnatega dna vijuga potok Rak, obdan z lazi in poplavnimi travniki. Rak polnijo vode, ki se skozi podzemlje stekajo s Cerkniškega polja in izpod Javornikov. Rečica priteče na površje iz Zelških jam na vzhodni strani doline, ponikne pa v Tkalca jami na zahodnem delu.


 • Cerkniško polje

  • Ogled značilnosti severozahodnega dela Cerkniškega polja med zalivom Vodonos in Gorico.
  • Opazovanje ptic na jezeru.

  Cerkniško jezero je presihajoče jezero v jugozahodni Sloveniji, na južnem delu Cerkniškega polja, ki je drugo največje slovensko kraško polje (za Ribniško-kočevskim poljem). Ko je polje poplavljeno, meri njegova površina 26 km², ob močnem deževju pa lahko doseže tudi do 38 km². S tem je največje jezero v Sloveniji. V največjem obsegu je dolgo 10,5 km in široko 4,7 km, največja globina pa je okoli 10 m. Cerkniško polje je bivališče mnogih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

  Cerkniško jezero