Enodnevna ekskurzija v Idrijo bo namenjena učencem 9. razredov, ki bodo s tem bolje spoznali Zahodnopredalpsko hribovje. Vsebine bodo medpredmetno povezane; geografija, zgodovina, kemija, slovenski jezik, biologija in likovni pouk.