Spoznavanje posebnosti in značilnosti Cerknice, Cerkniškega jezera in vasi Otok.