Ekskurzija je namenjena spoznavanju večjih kraških pojavov "in situ".