Sodelov@alnica NAMA je namenjena vsem učiteljem in ljubiteljem naravoslovno-matematičnega področja.

Spletna učilnica je prosto dostopna. V njej so uporabna gradiva tudi za izobraževanje na daljavo.

Urejajo jo svetovalke in svetovalci področne skupine NA-MA.