Sodelov@alnica NAMA je namenjena vsem učiteljem in ljubiteljem naravoslovno-matematičnega področja.