Predstavitev izbranih spletnih oziroma mobilnih geoinformacijskih aplikacij za šolo, raziskovanje in prosti čas. 

V poglavju "Mobilne in spletne geoinformacijske aplikacije"  so predstavljene predvsem aplikacije namenjene terenskemu zbiranju podatkov (terenski dokumentaciji), mnenj, predlogov.  

V poglavju "Geoinformacijske zgodbe" so predstavljeni primeri zgodb, ki se navezujejo na zemljevide (storymaps).  

V poglavju "Izdelovanje aplikacij in geoinformacijskih zgodb" zbiramo gradiva, ki vam lahko pomagajo pri snovanju in izdelavi novih aplikacij ali zgodb. 

"Forum o mobilnih in spletnih geoinformacijskih aplikacijah ter geoinformacijskih zgodbah" je namenjen zbiranju predlogov, mnenj, novih primerov...