Spletne učilnice zavoda Arnes.

Arnes začenja z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga krajše imenujemo Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti: izgradnja brezžičnih omrežij, nakup nove opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin. 

Cilj programa je povečati dostop do brezžičnega omrežja v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole) s treh na sto odstotkov, okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku in  posredno zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov.

Pozdravljeni na prvi strani spletne učilnice za opravljanje kolesarskih izpitov in tekmovanj. Z vstopom v spletno učilnico učenci potrjujete, da:
  • Vam starši dovolijo opravljanje kolesarskega izpita.
  • Da boste v svojem profilu, preverili pravilnost podatkov datuma rojstva in šole, na kateri opravljate kolesarski izpit. Ti podatki bodo uporabljeni za vodenje zapisnika ter izdajo potrdila o opravljenem kolesarskem izpitu. 
  • Se strinjate s tem, da se vaši osebni podatki uporabljalo za namen opravljanja kolesarskega izpita.
Učenci za vstop uporabite ključ kolesar
Mentorji za ključ pišete na podpora@sio.si

V primeru težav s prijavo nam prav tako pišite na podpora@sio.si.

K vključitvi v spletno skupnost ste vabljeni vsi ravnatelji od vrtca pa tja do višjih šol. 

Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se obrnite na naslov: podpora@sio.si.


Spletna skupnost vseh računalnikarjev v VIZ.


Ključ za vpis: svetovanje