EKSKURZIJA NA KRAS

Ljubljana-Rakov Škocjan-Dolenje Jezero-Cerkniško jezero-Škocjanske jame-Ljubljana

Učenci 7. razreda so spoznavali slovenski kras. Najprej so obiskali Rakov Škocjan. Sledila sta obisk Cerkniškega jezera in ogled interpretacijske makete njegovega delovanja v Dolenjem jezeru. Zaključili smo z obiskom Škocjanskih jam.
 Učenci so spoznali:
- kaj je kras in kako nastane
- kateri so najbolj znani kraški pojavi (kraško polje, ponikalnica, naravni most, požiralnik, bruhalnik, estavela ...)
- kaj je presihajajoče jezero na primeru Cerkniškega jezera in pomenu njegovega varovanja
- kako nastanejo kraške jame na primeru Škocjanskih jam in pomenu njihovega varovanja