Seminarji znotraj KATIS-a

Osnove zagotavljanja kakovosti

Po opravljenem spletnem tečaju boste znali planirati spletni tečaj skupaj z vajami in drugimi elementi spletne učne strategije z uporabo različnih orodij in učnih metod izbranih za doseganje želenega cilja.

Usposabljanje učiteljev z vključevanjem in sodelovanjem dijakov in podjetnikov- mentorjev bo potekalo na podlagi prilagojene metode, ki je bila razvita v pilotnem projektu "Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi" -Vrata odpiram sam. Preko te e- učilnice bomo izpeljali naslednje vsebine: 1. dan - Opredelitev kanvasa - Poslovnega modela. Priprava in natančen opis projekta. Izvedbe ideje - cilji, ekipa, načrt projekta ter 2. dan - Priprava predstavitve projekta na podlagi navodil oz. usmeritev. Priprava promocije projekta, na podlagi navodil in priporočil.