Oris poglavij

  • Splošno

    Spletna učilnica je namenjena komunikaciji udeležencev seminarja Procesni pristop k zagotavljanju kakovosti v poklicnih in strokovnih šolah, ki je potekal januarja 2015 pod vodstvom g. Rajka Novaka.

  • poglavje 1

  • poglavje 2