Spletna učilnica je namenjena učiteljem šolskih razvojnih timov pod okriljem ZRSŠ OE Ljubljana, ki sodelujejo v razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.

Spletna učilnica je namenjena vsem učiteljicam in učiteljem, ki poučujejo na območju Območne enote Nova Gorica. V spletni učilnici bodo objavljene informacije o regijskih srečanjih učiteljev z različnih področij, ponedeljkih na Zavodu RS za šolstvo, seminarjih in drugih dogodkih.

Vodeni strokovni razgovori OE SG

Spletna učilnica je namenjena ravnateljem VIZ v OE Murska Sobota.

Če potrebujete ključ za prvi vstop v spletno učilnico, se obrnite na predstojnico Darjo Farič Klemenčič.

Spletna učilnica je namenjena članom ŠPT in učiteljem šol, ki so vključeni v nalogo Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OE Murska Sobota.

Spletna učilnica je namenjena članom ŠPT in učiteljem šol, ki so vključeni v nalogo Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OŠ v OE Ljubljana.

Spletna učilnica je namenjena svetovalcem, učiteljem in ravnateljem OE Koper. Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se lahko obrnete na skrbnico Bernardo Moravec.