Spletna učilnica je namenjena članom ŠPT in učiteljem šol, ki so vključeni v nalogo Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OE Murska Sobota.