Spletna učilnica je namenjena svetovalcem, učiteljem in ravnateljem OE Koper. Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se lahko obrnete na skrbnico Bernardo Moravec.

Spletna učilnica je namenjena članom ŠPT in učiteljem šol, ki so vključeni v nalogo Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OŠ v OE Ljubljana.

Spletna učilnica je namenjena učiteljem šolskih razvojnih timov pod okriljem ZRSŠ OE Ljubljana, ki sodelujejo v razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.

Spletna učilnica je namenjena članom ŠPT in učiteljem šol, ki so vključeni v nalogo Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OE Murska Sobota.

Spletna učilnica je namenjena ravnateljem VIZ v OE Murska Sobota.

Če potrebujete ključ za prvi vstop v spletno učilnico, se obrnite na predstojnico Darjo Farič Klemenčič.

Spletna učilnica je namenjena vsem učiteljicam in učiteljem, ki poučujejo na območju Območne enote Nova Gorica. V spletni učilnici bodo objavljene informacije o regijskih srečanjih učiteljev z različnih področij, ponedeljkih na Zavodu RS za šolstvo, seminarjih in drugih dogodkih.

Vodeni strokovni razgovori OE SG                                                          

     Spletna skupnost koroških šol vključenih v razvojni nalogi Varno in spodbudno učno okolje in  Ustvarjamo učna okolja za 21. stoletje.