Spletna učilnica je namenjena učiteljem šol, ki sodelujejo pri projektu Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme.

Spletna učilnica je namenjena vsem učiteljicam in učiteljem, ki poučujejo na območju Območne enote Nova Gorica. V spletni učilnici bodo objavljene informacije o regijskih srečanjih učiteljev z različnih področij, ponedeljkih na Zavodu RS za šolstvo, seminarjih in drugih dogodkih.

Učilnica je namenjena sodelovanju z vodilnimi in vodstvenimi delavci v VIZ v OE SG ter za projekte in naloge, ki tečejo znotraj enote.

Spletna učilnica je namenjena ravnateljem VIZ v OE Murska Sobota.

Spletna učilnica je namenjena članom ŠPT in učiteljem šol, ki so vključeni v nalogo Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OE Murska Sobota.

Spletna učilnica je namenjena članom ŠPT in učiteljem šol, ki so vključeni v nalogo Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OŠ v OE Ljubljana.

Spletna učilnica je namenjena svetovalcem, učiteljem in ravnateljem OE Koper. Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se lahko obrnete na skrbnico Bernardo Moravec.