Zahodna Evropa - vaje

Vaje, ki jih učenci rešujejo s pomočjo atlasa, učbenika in delovnega zvezka.