Rastlinstvo

Opisane so prilagoditve rastlin na sušo, na karti so prikazani rastlinski tipi ter slikovno gradivo.
Kliknite http://www.svarog.si/geografija/index.php?page_id=11169 povezavo, če želite odpreti URL.