Rastlinstvo

Opisane so prilagoditve rastlin na sušo, na karti so prikazani rastlinski tipi ter slikovno gradivo.