Države

V gradivu so naštete države JZ Azije. Prikazane so tudi slike glavnih mest.